logo Things To Remember

Sijne Nauta & het verhaal van de tas

Toen ik Sijne in 2017 sprak bij de presentatie van het levensverhaal van mijn broer Rens, was ik meteen geraakt door het verhaal van zijn vader. Sijne groeit op zonder vader. In het ouderlijk huis van Sijne Nauta stond vroeger een kast met daarin een tas waarin zijn moeder belangrijke papieren bewaarde. Yfke Nauta-Runia wilde onder geen beding dat haar kinderen de papieren in deze tas zouden lezen. De kinderen voelden aan dat er in de tas zeer persoonlijke informatie over de oorlogstijd zat. O.a. de rol van vader in het verzetswerk kwam hier naar voren. Yfke wilde haar kinderen sparen. Toen Sijne in 1996 verhuisde heeft hij de tas ook maar weer meegenomen. Ook hier heeft de tas ongeopend gestaan totdat Sijne in 2017 met enige schroom de vrijheid genomen heeft om de tas te openen en alle documenten te lezen. Vaak kreeg hij een brok in zijn keel en tranen in zijn ogen bij het lezen wat zijn vader en moeder in de oorlog hebben moeten meemaken. Als eerbetoon aan zijn vader en moeder en voor zijn kinderen en kleinkinderen heeft hij het verhaal van de tas nu in dit boek opgetekend. Het is een verhaal over leven tussen hoop en wanhoop maar ook over moed en het geloof in een rechtvaardige en eerlijke wereld. In dit verhaal komt op een gegeven moment ook een klein, speels jongetje in beeld, die de oorlogsperiode op zijn eigen wijze bijna zorgeloos heeft doorstaan. Dat kleine jongetje groeit na de oorlog op in Almelo en ook zijn verdere avonturen en zijn ontwikkeling vormen een belangrijk deel van dit boek.

Ik had ook de eer om de tas te openen en alle informatie te ordenen, brieven, documenten en foto’s in de tijd. Het materiaal werd gescand zodat het voor de toekomstige generaties niet verloren gaat. Door bronnenonderzoek o.a. via het NIOD en de Arolsen archieven. kwam er stukje bij beetje een verhaal te voorschijn, dat later door Gea ter Heege nog verder onderzocht is en in een verhaalstructuur is uitgewerkt. Door het boek ‘In de schaduw van de adelaar’ van Coen Cornelissen werd ook de naam van vader Wybe Nauta ontdekt en werd er meer bekend om zijn verzetswerk.

Pas dit jaar kon ik starten met de vormgeving. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van verschillende kleuren per deel. Kleuren die symbool staan voor de gebeurtenissen. Het eerste deel in goud en aardetinten staat voor de roots. Het tweede deel in blauw en rood staat voor idealen, geloof en liefde. In deel drie is gebruik gemaakt van zwart en grijs . Kleuren die symbool staan voor donkere tijden met paars als accentkleur. De kleur van de hoop. Deel vier is groen en staat voor veiligheid en het gewone leven. De oorlog is immers dan voorbij. Deel vijf staat voor de nieuwe tijd, waarin Sijne opgroeit. Turqoise is de kleur van evenwicht en balans. Deel zes is opnieuw een aardekleur. Het oranje staat voor een nieuwe basis, een nieuw gezin en nieuwe roots. In de delen loopt de kleur in blokjes aan de zijkant door, zodat het onderscheid in delen duidelijk is voor de lezer.

 

Tekst Sijne Nauta, Gea ter Heege, Cora de Roon
Brievenonderzoek Sijne Nauta, Things To Remember, Storytelling, Cora de Roon
Overig research Sijne Nauta, Gea ter Heege, Cora de Roon
Boekstructuur en redactie ORANGE biografie, Gea ter Heege
Vormgeving Stadsatelier Corneel
Drukker !mpressed
1e druk December 2020
Copyright Sijne Nauta
Techniek 320 pagina's in gebonden druk met een goud kapitaalbandje