logo Things To Remember

Procedure

Het eerste gesprek

Na het aanmelden via de site en een telefonische kennismaking, volgt een eerste interview. Deze is vrijblijvend. Als er wederzijds vertrouwen is, kan er een offerte gemaakt worden op basis van wat u voor ogen heeft. Als huiswerk krijgt de geïnterviewde of de familie de opdracht mee om materiaal en fotoboeken klaar te leggen en alvast een aantal foto’s te selecteren op tijdsperiode. Vier of vijf foto’s per periode is voldoende. De beelden moeten aanspreken en een verhaal oproepen. Dit materiaal is de basis voor het interview.

De interviews

Wanneer we samen verder willen gaan, spreken we af waar het eerste interview over zal gaan. Daarna zullen er nog drie interviews volgen van twee uur. Deze tijd blijkt uit ervaring genoeg te zijn. Het is best enerverend om het verhaal van je leven te vertellen.

We plannen iedere keer over welke onderwerpen we gaan spreken zodat u u kunt voorbereiden. Ik neem het interview op met een dictafoon en werk die vervolgens voor u uit. Gaandeweg ontstaat er een lijn in uw levensverhaal. Vervolgens leest u de tekst en worden de correcties doorgevoerd. Het is aan te raden om ook een tweede en een derde persoon te laten meelezen. Als u wilt, huur ik een expert in voor de redactie. Zij of hij zet de puntjes op de ‘i’.

De beeldredactie

Tijdens de gesprekken zijn de albums al open geweest, maar in deze fase bepalen we welke zo sprekend zijn voor welke periode. Want een keuze maken is wel belangrijk.

De vormgeving

Daarna ga ik aan de slag met de vormgeving. Het ontwerp van de cover en de opmaak van het binnenwerk zijn belangrijke onderdelen bij de totstandkoming van het boek. Ik onderscheid me als vormgever hier ook in. Uw foto’s worden ingescand en (indien nodig) geretoucheerd.

De drukker

Als de boeken van de drukker komen, hebben we nog even een moment om het resultaat te bespreken. Het boek over uw leven is nu vastgelegd voor kinderen en kleinkinderen!