logo Stadsatelier Corneel

Nico Van Vliet, journalist & socioloog

Maya Schepers van ‘Verhalen van een leven lang’ vroeg mij om de vormgeving te doen van het boek wat zij geschreven heeft over het zakelijke leven van Nico van Vliet(1926).
Hij begon zijn carrière als radioreporter in Indonesië. Daarna werkte hij als journalist bij de Rijksvoorlichtingsdienst in Nieuw-Guinea, Radio Nederland Wereldomroep en het ANP. Met de ervaring die hij vervolgens opdeed als presentator van televisieprogramma’s, vertrok hij naar Stanford University in Californië voor een studie Massacommunicatie. Hij verloor zijn hart aan de Verenigde Staten, waar hij later terugkeerde als correspondent.

In de reisprogramma’s die hij maakte liet hij met grote toewijding zien hoe men aan de andere kant van de wereld leeft, want ‘onbekend maakt onbemind’. In zijn functie bij het ministerie van CRM als hoofd Welzijn Surinamers en Antillianen was hij van mening dat integratie van twee kanten moet komen: aanpassing van de ene en acceptatie van de andere kant. Zijn bevindingen uit die jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw hebben nog niets aan urgentie ingeboet.