logo Stadsatelier Corneel

Wat ik schrijf, komt uit een verliefd hart | Hein van Dolen

De schrijver van deze 51 brieven is een raadselachtige figuur, zo schrijft Hein van Dolen. Zijn naam is niet zeker, evenmin als zijn verblijfplaats en de tijd waarin hij actief is geweest. Er zijn vage aanwijzingen dat hij in de zesde eeuw n. Chr. te Constantinopel leefde toen er een opleving van de belangstelling voor de antieke Griekse oudheid was en het genre van de kunst van het briefschrijven opnieuw enthousiast werd beoefend. Op grond van de afzender van de eerste brief wordt hij Aristainetos genoemd. De auteur geeft blijk van een gedegen kennis van de (post)klassieke literatuur en bezat een fenomenale beheersing van het klassieke Grieks. Tegelijk slaagt hij erin een menselijke noot aan te brengen, terwijl in sommige brieven zijn gevoel voor humor onmiskenbaar is. Daarvan getuigen enkele vermakelijke scènes die aan de Decamerone van Boccaccio doen denken. Opvallend is zijn voorliefde voor spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen. De combinatie van virtuoos taalgebruik en herkenbare situaties en kleinmenselijke gevoelens verhoogt het plezier bij het lezen van deze liefdesbrieven.

Hein van Dolen gaf mij de opdracht om de, door hem, vertaalde brieven van Aristainetos als boek vorm te geven. Het werd een pocketuitgave in romandruk. Hein heeft talrijke boeken op zijn naam. Hij studeerde klassieke talen en letterkunde en byzantinologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2013 won hij de Oikos publieksprijs.

Copyright vertaling Hein van Dolen
Oplage 150 ex
Grafisch ontwerp Stadsatelier Corneel
Papiersoort Romandruk in een biotop omslag
Illustraties Sanne van Tongeren
Drukker Probook